تاریخچه

قهرمان سال ۱۳۹۳

تیم والیبال دانش آموزان استان البرز

المپیاد فرهنگی ورزشی دانش آموزان سراسر کشور ـ آذربایجان شرقی (تبریز)

با مربیگری آقای علی بهرامی

۰۲